mask

Jak dbać o czystość kanałów wentylacyjnych?

Montaż wentylacji to usługa, która stale zyskuje na popularności. Takie systemy są niezwykle przydatne zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w domach. Jednak aby wentylacja działała poprawnie i bezpiecznie, trzeba o nią odpowiednio dbać. Mowa tutaj zarówno o regularnym serwisowaniu i konserwacji, jak i dbaniu o czystość poszczególnych elementów. Na szczególną uwagę zasługują kanały wentylacyjne. Jak zadbać o ich czystość?

Co mówi prawo na temat czystości kanałów wentylacyjnych?

Jak wiadomo, sprawność i efektywność systemów wentylacyjnych jest uzależniona nie tylko od sposobu montażu, ale również od tego, w jaki sposób użytkownik będzie o nie dbał. Co więcej, kwestie dotyczące higieny zostały też określone w przepisach prawa. Mowa tutaj o następujących regulacjach:

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
  • zapis w Prawie Budowlanym dotyczący instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i w normie PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków,
  • przepisy unijne - norma EN 15780 opisuje wymagania i procedury dotyczące oceny stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych oraz metod ich czyszczenia.

Kwestie dotyczące dbania o czystość kanałów wentylacyjnych zostały uregulowane prawnie z uwagi na to, że bakterie, wirusy, dym tytoniowy, tlenki azotu czy inne zanieczyszczenia, które się w nich gromadzą, mogą być niebezpieczne dla zdrowia i powodować na przykład zmęczenie czy bóle głowy.

Jak zadbać o czystość kanałów wentylacyjnych?

Biorąc pod uwagę kwestie prawne oraz zagrożenia pożarowe czy sanitarne, które mogą się wiązać z zaniedbaniem obowiązku czyszczenia centrali wentylacyjnych i innych instalacji, trzeba pamiętać o regularnym przeprowadzaniu stosownych prac. Jeśli chodzi o omawiane kanały wentylacyjne, to w zależności od potrzeb, można je czyścić na sucho albo na mokro.

Pierwszy sposób polega na użyciu szczotek obrotowych, które mogą być zasilane pneumatycznie lub elektrycznie oraz czyszczeniu sprężonym albo zasysającym powietrzem. Do czyszczenia przewodów na mokro niezbędne jest z kolei wykorzystanie różnego rodzaju środków chemicznych, w tym dezynfekujących. Jest to czyszczenie parą wodną.